فهرست ثبت نام  0

معرفی دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی اندیشه پژوهان پیشداد آرمان


مرتضی متواضع
  • عنوان: دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی اندیشه پژوهان پیشداد آرمان
  • تاریخ تأسیس: 1386
  • مدیر دپارتمان: مهندس مرتضی متواضع
  • تعداد پرسنل ثابت: 13 نفر
  • خیابان انقلاب؛ خیابان دانشگاه، نبش خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 56، طبقه 4
  • 021-88200711 021-88875207 021-88879672

تاریخچه دپارتمان


هرچند شرکت اندیشه پژوهان پیشداد آرمان از سالیان پیش، فعالیت خود در زمینه آموزش غیرحضوری با تولید محتوای آموزشی چندرسانه ای تحت CD، آغاز کرده بود، اما در ادامع دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی خود را، با هدف تولید محتوای الکترونیکی و ارایه آموزش های مجازی تأسیس نمود. این دپارتمان، شخصیت جوان، مدرن، علم گرا، توسعه گرا و پویای اندیشه پژوهان پیشداد آرمان را نمایندگی می کند و عاملی برای به خدمت گرفتن آخرین دست آوردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در واحد آموزش اندیشه پژوهان پیشداد آرمان است.


دپارتمان محتوا و آموزش الکترونیکی به بیانی دیگر